Tije Domburg          De macht van het getal.

 

Tije Domburg (Amsterdam 1947) maakte na het verlaten van de Rietveld Academie (1968-1973) een aantal jaren uitsluitend keramische vormen. Witte objecten en wandreliëfs; altijd opgebouwd uit meerdere cylinders en/of  blokken.

In de tachtiger jaren werden de reliëfs in wit papier uitgevoerd. In series werden  -opnieuw-  licht en schaduwwerking, ritme, en het ontleden en opbouwen van elementen onderzocht. Het gaat in die reliëfs altijd om de ordening en opbouw van grote aantallen kleine elementen/bouwstenen, waarbij het "totaal meer is dan de som der delen". De sobere, constructivisties aandoende werken uit die jaren hebben toch ook vaak een enigszins lyrische ondertoon.

Rond 1990 vertaalt de behoefte aan ordening en rangschikking van grote aantallen zich letterlijk in cijfers en getallen. Het cijfer als bouw-element, maar ook als symbool om de oneindige en ongrijpbare werkelijkheid uit te drukken. "De macht van het getal". Daarmee deed overigens ook kleur haar intrede in zijn werk.

En sinds ongeveer 2000 zijn de vier letters ACGT (die staan voor de basen waaruit DNA is opgebouwd) de nieuwe bouwstenen voor een aantal kleurrijke tableaux. Domburg is al een aantal jaren geboeid door de onderzoeken rond -met name- het menselijk genoom, en de gegevens en ook de verwachtingen die daar uit voortkomen. Hij is sindsdien bezig met de verbeelding van zijn persoonlijke genoom, eigenlijk een DNA-zelfportret, in een (oneindige) reeks tableaux, die hij omstreeks 2114 (geen typefout) hoopt te voltooien.

De 3 miljard basen van het menselijk genoom; de 160 miljard basen van de sprinkhaan; de ruim 6000 genen van gist; de 23.000 genen van ons zelf....... en dat allemaal opgebouwd en uitgedrukt met die 4 letters........ACGT.

De ontwikkelingen rond DNA-onderzoek zijn de aanleiding: zijn de brandstof die de artistieke motor op gang brengt. Een nieuwe impuls om te ordenen en te bouwen, met als resultaat een alsmaar groeiend warmbloedig zelfportret. Hij blijft tenslotte een lyrisch constructivist.